Dürüst İlkeli Anında Haber - KOSOVAHABER

Salı, 16 Temmuz 2019

Kültürlerarası Eğitim ve Eğitimde Çokkültürlülük Tartışıldı

Çarsamba 20 Temmuz 2016 09:15


Uluslararası Öncü Öğretmenler Derneği tarafından İstanbul Medeniyet Üniversitesi ile MEB Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü ortaklığı ile Üsküp Aktiviteti Derneğinin ev sahipliğinde 15-17 Temmuz 2016 tarihlerinde Makedonya’nın başkenti Üsküp’te “Kültürlerarası Eğitim ve Eğitimde Çokkültürlülük Deneyimleri” temalı 2. Uluslararası Öncü Öğretmenler Zirvesi gerçekleştirildi. Zirveye Afganistan, Arnavutluk, Azerbaycan, Bulgaristan, Cezayir, Irak, Kazakistan, Kosova, Makedonya, Pakistan, Rusya, Sırbistan, Türkiye ve Yunanistanlı öncü öğretmenler katıldı.

Zirvede kültürlerarası eğitim ve çokkültürlülük ile ilgili çeşitli bildiriler sunuldu ve atölye çalışmaları uygulandı. Zirveye Kosova’dan Fetnan Derviş “Bir Şehir Multikültürel Miras – Ortak Kültürel Mirasın Örnek Şehri Prizren” konulu atölye uygulaması, Akif Gaş Kosova’da Eğitim Raportörü olarak ve İsa Mulaj “Types of Forgetting In Social Sciences As Writing and Teacing Methodology In the Balkans” konulu bildirisiyle katıldılar.

Yoğun geçen zirvenin ardından yayınlanan sonuç bildirisinde eğitimde çokkültürlülüğün önemi ve gerekliliği şu şekilde belirtildi:
“Çokkültürlülük her ülkenin, her okulun ve her sınıfın karşı karşıya kaldığı bir olgudur. Makro ve mikro eğitim politikalarının bu olgu göz önünde bulundurularak yeniden düşünülmesi gerekmektedir.” Öncü Öğretmenler olarak yegâne hedefimiz “iyi insan”-ların bütün dünyada çoğalmasına katkı sağlamaktır. “İyi insan”, adalet, merhamet, kanaat ve diğerkâmlığı hayatının merkezine yerleştirmiş insandır. Bu arayış, bugün bütün dünyayı girdabına çeken tüketim, israf ve bencillik üzerine kurulu ve yapay çatışmaları körükleyen hayat tarzı karşısında yeni bir medeniyeti inşa etme heyecanıdır. Ülkelerimizde, bölgelerimizde ve bütün dünyada, farklılıkların bir ayrışma ve ötekileştirme unsuru olmak yerine birlikte yaşamayı destekleyen, zenginleştiren ve güçlendiren araçlar olduğuna inanıyoruz. İhtiyacımız olan tek ve yeter ortak özelliğimiz adalet, merhamet, kanaat ve diğerkâmlık vasıflarıyla tanımladığımız “iyi insan” olmamızdır. Zirve katılımcısı bütün ülkelerde kültürlerarası ve çok kültürlü öğrenme öğretme süreçlerini kurgulayacak ve gerçekleştirecek yeterlikte daha fazla öğretmene ihtiyaç bulunmaktadır. Çokkültürlü okul ve sınıflarda görev alacak öğretmen yetiştirilmesi amacıyla öğretmen yetiştirme programları yeniden düzenlenmeli, öğretim elemanlarının yetkinlikleri artırılmalı ve öğretmen adaylarının mesleğe başlamadan önce yurt içinde ve yurt dışında çok kültürlü okul ve sınıflarda uygulama imkânları artırılmalıdır. Öğretmenler ve sivil toplum kuruluşları tarafından düzenlenen ve görevdeki öğretmenlerin yeterliklerini artıracak uluslar arası çalışmaların Devletler tarafından desteklenmesinin sürdürülebilirliği artıracağı düşünülmektedir. Çok kültürlü okulların etkin yönetimi, kültürlerarası bilgi, deneyim, tutum ve becerilerine sahip nitelikli eğitim yöneticileri ile mümkün olabilecektir. Çokkültürlülük olgusu çerçevesinde okulların yeniden inşasında, eğitim ortamları, çoklu iletişim, etkileşim olanaklarının artırıldığı, eğitim içeriklerinin “iyi insan” merkezinde yeniden düzenlendiği ve her bir ülkenin refahını artıracak sürdürülebilir kalkınmayı sağlayacak nitelikte birey odaklı olarak yeniden tasarlanmalıdır. Müfredat ve ders kitaplarında, yıllardır devam eden çalışmalara rağmen, ülkelerin vatandaşları arasında ve diğer ülkelerin vatandaşları ile iletişimlerinde önyargıları besleyecek unsurların hala yer aldığı üzülerek görülmektedir. Müfredatlarda, ders kitaplarında bu unsurların arındırılması, çokkültürlülüğün/kültürlerarasılığın sınıf ve okul ortamlarına taşınabilmesi için müfredat ve ders kitaplarının devlet ve sivil toplum kuruluşları işbirliği ile yeterli finansman sağlanarak uygulamacı ve akademisyenler tarafından hazırlanması gerekmektedir.”
 

 

Yorum

500 Karakteriniz kaldi

YORUM KURALLARI

1.    Yaptığınız yorum, yazıyla alakalı olmasına özen gösteriniz.
2.    Yazım ve dilbilgisi konusundakı hassasiyetinizi yorumlarınızda da gösteriniz.
3.    Her zaman nazik bir üslup kullanmaya özen gösteriniz.
4.    Yukarıdaki kurallardan herhangi birine uymamanız durumunda, site editörü yorumunuzu yayınlamama hakkına sahiptir.