Dürüst İlkeli Anında Haber - KOSOVAHABER

Salı, 23 Temmuz 2019

Damka, Türkler ve Diğer Topluluklara Bütçeden Harcamalardan Memnun Değil

Perşembe 06 Aralık 2018 15:16

Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Milletvekili Fikrim Damka, Kosova Meclisi’nde 2019 Yılı Bütçe Tasarısı tartışmasında Geri Dönüş Bakanlığı ve Başbakanlık Ofisi’nin 2018 yılında bütçesinden topluluklara göre pay verilmesi önerilerinin gerçekleşmediğine işaret ederken 2019 yılında Sırplar dışında diğer topluluklara nüfus oranlarına göre bütçeden faydalanması gereğine vurgu yaptı. Damka, Mamuşa Belediyesi’nin iki projesinin desteklenmesini de istedi.

Kosova Meclisi’nde KDTP Milletvekili Fikrim Damka’nın konuşmasını aktarıyoruz:
Kosova Cumhuriyeti’nin 2019 Yılı Bütçe Tasarısında geneline bakıldığında gecen yıla göre artığını ve bu artış içerisinde en çok dikkati çeken ve eleştirilecek nokta Gelir ve giderler arasındaki ciddi bütçe farkıdır. 2019 yılı için öngörülen 416 milyon euroluk bütçe açığı 2017-2021 arasındaki 5 yıllık periyoddaki en yüksek gelir-gider dengesizliğin olduğu yıl olarak görülüyor.

2017 yılı ile karşılaştırıldığında 600 milyon euroluk ek harcama kalemlerinin olması, dolayısıyla bu yüksek harcama kalemlerinin bütçedeki dengeyi bozması eleştirilecek en önemli konu olduğunu düşünüyoruz.

Sadece ülkemizde değil, Avrupa kıtasının da dahil olduğu geniş çaplı yaşanan ekonomik kriz döneminde harcamalarda kısıtlamaya gidilmesi gerekirken, gider kalemlerinin artması, dolayısıyla devletin borç yükünün altına sokulması doğal olarak vatandaşlardaki beklentiyi arttırmaktadır. Ki bu yıl borç yükü en fazla seviyeye ulaşmış durumdadır, bölge ülkelere baktığımızda yine borçlanma miktarımız kabul edilebilir durumdadır, ancak bu beklentiye karşılık vermek için tüm kurumların, mevcut çalışma kapasitelerinin arttırmaları gerekmektedir.

2019 yılı bütçesinde olumlu noktaların başında Sağlık ve Eğitime ayrılan bütçenin geçtiğimiz yıllara oranla artmış olmasıdır. Ancak bu artışlar yapılırken insana ve teknoloji arasındaki dengenin iyi korunması gerekir.

Özellikle yatırım projelerinin büyük çoğunluğu teknolojik ekipmanları kullanacak hekimlere, teknisyenlere değil de teknolojik ekipmanlara yapılırsa sorunların çözümünde çok fazla yol alamayız. Önceliğimiz yetişmiş insan kadrosunu güçlendirmek, yeni hekimler yetiştirmek olmalıdır. İşte tam da burada devreye eğitim sistemi giriyor.

Eğitim sistemimizin ciddi reformlara ihtiyacı var. Eğitim politikaları, okul binalarını restore etmek yerine insana odaklanan projeleri baz alarak geliştirilmelidir. Eğitim bakanlığı tarafından yüksek potansiyelli öğrencileri desteklemek için ayrılan fon sadece 200.000€ iken başka projelerde örneğin belediyelerde süs ağaçların ekimine ayrılan bütçe 200.000 € nun çok üstündedir, ağaçlara verdiğimizin önemi insan yetiştirmeye vermezsek ülkemizin parlak geleceğinden söz etmemiz mümkün olmayacaktır. Bugün okullarımızda araç gereç, laboratuvar eksiklikleri vardır, sadece bina ve boş sınıflar ile eğitim geleceğimizi inşa edemeyiz.

Bütçeye baktığımızda her yıl dile getirdiğimiz ve biz toplulukları yakından ilgilendiren ve devamlı takip etiğimiz, Kosova’da yaşayan topluluklara yönelik çalışmalar yürütmekle görevli Geri Dönüşüm Bakanlığı her yıl hatırı sayılır bir bütçeyi yönetmektedir.

Ancak son yıllarda olduğu gibi bu yıl da öngörülen bütçe içerisinde planlanan harcama kalemlerinin çoğu Sırp topluluğuna yöneliktir. Son yıllarda Sırp toplumu dışında Kosova’da yaşayan Türk, Boşnak, RAE toplulukları ne yazık ki bu bakanlığın projelerinden faydalanamamaktadır.

Bu yıl da gördüğümüz üzere aynı durum 2019 yılı bütçesi için de devam ettirilmek istenmektedir. Talebimiz ilgili bakanlığa ayrılan bütçe içerisinde Sırp olmayan topluluklara yönelik konkre projeleri içerek kodun açılması ve bütçe ayrılmasıdır.

Bir diğer toplulukları ilgilendiren Başbakanlık ofisinde topluluklara ayrılan 1.7 milyon bütçeden bütün toplulukların almış olduğu payen akıbetidir.

2108 yılında 1.7 milyondan topluluklara sadece 200.000 e kulanmış olmalarıdır, ki Başbakana sene başında her topluluğa ne kadar pay ayrılması gerektiğini yazılı illettik ama bu pratikte gerçekleşmedi.

Bu yıl bu bütçenin her topluluğa şimdiden bütçe de ayrılması gerektiğini talep etmekteyiz.

Bu ofis topluluk ofisi olmasına rağmen Sırp topluluk dışında diğer topluluklardan çalışan yok, bu ofis her sene medyalarımıza destek sunarken bu sene hiçbir projeyi desteklemediklerini görmekteyiz. Bu sene bu her topluluk bütçe desteği nüfusa oranla belli edilmelidir.
 
Çalışma ve Sosyal Bakanlığı tarafından 2018 bütçesinde öngörülen toplulukları destekleme ödeneği 2019 yılına kod olarak aktarılmıştır. Aktarılan bu ödeneğin yeterli olmadığını dolayısıyla artırılması gerekmektedir, Ayrıca 2020 ve 2021 yılı taslak bütçelerinde öngörülen ödeneklerinde arttırılması şarttır. Maliye Bakanı ile bu konuda hemfikir olduğumuzu ve 2019 yılı bütçesinde bu değişiklik de sağlanacaktır.

Eleştiride bulunmak istediğimiz bir diğer konu da Kosova’nın tek Türk belediyesi olan Mamuşa Belediyesi’ne gerekli proje desteklerinin sunulmaması noktasıdır.

2019 Bütçesinde yatırım projelerinin yaklaşık yüzde 50’sini oluşturan altyapı projeleri arasında Mamuşa’ya yönelik hiçbir proje bulunmamaktadır. Kosova nüfusunun 0.3’ünü oluşturan Mamuşa Belediyesi, Alt Yapı Bakanlığı tarafından hiçbir yatırım projesi desteği görmezken, Mamuşa ile aynı büyüklükte olan diğer belediyeler kişi başına 170€’ya varan yatırım projesi destekleri almaktadırlar. Bu haksızlığın önüne geçilmesi gerekmektedir.

Bütçenin oluşturulmasında Mamuşa Belediyesinin ülkedeki tek Türk belediyesi olduğu göz önünde bulundurularak, Mamauşa Belediyesi ile ortak hareket edilecek yatırım projesi destekleri yapılmalıdır. Bu çerçevede 2019 yılı bütçesine eklenmesini talep ettiğimiz 2 proje ile bu eksikliğin bir nebze de olsa giderileceğini düşünüyoruz.

Mamuşa’da bulunan Aile Sağlık Merkezinin  Genel Aile Sağlık Merkezine dönüştürülmesi ve buna ilişkin binanın ve kadronun sağlanması ve Anadolu İlköğretim Okulu’na sıfırdan yeni Spor Salonu’nun yapılması için bütçe ayrılmasını talep etmekteyiz.

Prizren’de faaliyet gösteren ve Kosovalı Türk çocuklarının çoğunlukta eğitim gördüğü “Motrat Qiriazi” İlköğretim Okuluna yeni Spor Salonu yapılması için 2019 yılı bütçesinden bütçe ayrılmasını talep etmekteyiz.

Bununla birlikte Türk toplumunun halen devam etmekte olan Türkçe kitap sorununun çözümü için ara formül geliştirilmelidir.

Kitap basımı ihalesini alan şirketler, Türkçe kitapların basımının ek maliyet gerektirdiğini bahane ederek Türkçe ve Boşnakça ders kitaplarının basımını gerçekleştirmemektedirler. Bu sorunun giderilmesi için 2019 bütçesinde buna ilişkin kod oluşturularak ek bütçe ayrılmasını ve ayrılacak bu ek bütçe ile Türkçe ve Boşnakça kitaplarının basımının gerçekleştirilmesini talep etmekteyiz.

Konuşmasının sonunda Fikrim Damka, KDTP milletvekillerinin bu değişikliklerin yapılması durumunda 2019 Yılı Bütçesini desteklediğini bildirdi.
 

Yorum

500 Karakteriniz kaldi

YORUM KURALLARI

1.    Yaptığınız yorum, yazıyla alakalı olmasına özen gösteriniz.
2.    Yazım ve dilbilgisi konusundakı hassasiyetinizi yorumlarınızda da gösteriniz.
3.    Her zaman nazik bir üslup kullanmaya özen gösteriniz.
4.    Yukarıdaki kurallardan herhangi birine uymamanız durumunda, site editörü yorumunuzu yayınlamama hakkına sahiptir.
 

UYELİK FORMU