Dürüst İlkeli Anında Haber - KOSOVAHABER

E Marte, 15 Qershor 2021

Seçimlerde Yaklaşık 50 Bin Gözlemci ve Komisyoner Angaje Olacaktır

E Mërkurë 11 Shtator 2019 11:41

Komento

500 Karakteriniz kaldi

Rregullat për komente

  1. Ju lutemi që të bëni përpjekje që komenti i juaj të përkoj me artikullin në fjalë.
  2. Gjatë komentimit ju lutemi që ti kushtoni kujdes edhe drejtshkrimit dhe gjuhës letrare.
  3. Gjithmonë mundohuni që të përdorni një stil më të butë.
  4. Nëse nuk i përmbaheni rregullave të sipërpërmendura atëherë redaktori i ueb faqes ka të drejtë që të mos e botoj komentin tuaj.