Dürüst İlkeli Anında Haber - KOSOVAHABER

E Mërkurë, 01 Dhjetor 2021

Kuzey Mitroviça ve Rudare’de Ablukalar Kaldırıldı

E Mërkurë 13 Tetor 2021 23:43

Komento

500 Karakteriniz kaldi

Rregullat për komente

  1. Ju lutemi që të bëni përpjekje që komenti i juaj të përkoj me artikullin në fjalë.
  2. Gjatë komentimit ju lutemi që ti kushtoni kujdes edhe drejtshkrimit dhe gjuhës letrare.
  3. Gjithmonë mundohuni që të përdorni një stil më të butë.
  4. Nëse nuk i përmbaheni rregullave të sipërpërmendura atëherë redaktori i ueb faqes ka të drejtë që të mos e botoj komentin tuaj.