Dürüst İlkeli Anında Haber - KOSOVAHABER

E Shtunë, 04 Korrik 2020

Testi i maturës në Prizren me rezultat pozitiv?

E Mërkurë 26 Qershor 2013 12:35Në test kanë qenë të planifikuar t’i nënshtrohen testit 3200 maturantë, ndrysa kanë marrë pjesë 2817 nxënës. Sipas rezultateve të arritura testin e kanë kaluar 2057 maturantë, përkatësisht shprehur në përqindje 73 %. Sa i përket rezultateve të maturantëve sipas shkollave janë këto rezultatet: Shkolla e Mesme e Muzikës “LORENC ANTONI” Nga 24 maturantë 24 e kanë kaluar testin, përkatësisht 100 %. Shkolla e Mesme e Mjekisë “LUCIANO MOTRONI” Nga 368 maturantë 340 e kanë kaluar testin , ndërsa 28 prej tyre nuk e kanë kaluar, përkatësisht 92 % nga suksesi i përgjithshëm. Sa i përket maturantëve sipas gjuhëve mësimore - Guhën shqipe nga 270 maturantë testin e kanë kaluar 266 maturanë e 4 nuk e kanë kaluar, përkatësisht 98.5 % - Guhën boshnjake nga 54 maturantë, testin e kanë kaluar 50maturanë e 4 nuk e kanë kaluar, përkatësisht 92.59 % - Guhën turke nga 44 maturantë testin e kanë kaluar 24 maturanë e 20 nuk e kanë kaluar, përkatësisht 54.55 % Gjimnazi “GJON BUZUKU” Nga 683 maturantë 629 e kanë kaluar testin , ndërsa 54 prej tyre nuk e kanë kaluar, përkatësisht 92. 09 % nga suksesi i përgjithshëm. Sa i përket maturantëve sipas gjuhëve mësimore - Guhën shqipe nga 566 maturantë testin e kanë kaluar 523 maturanë e 43 nuk e kanë kaluar, përkatësisht 92.4 % - Guhën boshnjake nga 53 maturantë, testin e kanë kaluar 48 maturanë e 5 nuk e kanë kaluar, përkatësisht 90.56 % - Guhën turke nga 64 maturantë testin e kanë kaluar 58 maturanë e 6 nuk e kanë kaluar, përkatësisht 90. 62 % Gjimnazi “REMZI ADEMAJ” Nga 372 maturantë 248 e kanë kaluar testin, ndërsa 124 prej tyre nuk e kanë kaluar, përkatësisht 66 % nga numri i përgjithshëm. Shkolla ekonomike “YMER PRIZRENI” Nga 689 maturantë 485 e kanë kaluar testin , ndërsa 204 prej tyre nuk e kanë kaluar, përkatësisht 42 % nga suksesi i përgjithshëm. Sa i përket maturantëve sipas gjuhëve mësimore - Gjuhën shqipe nga 590 maturantë testin e kanë kaluar 429 maturantë e 161 nuk e kanë kaluar, përkatësisht 72 % - Gjuhën boshnjake nga 68 maturantë, testin e kanë kaluar 45 maturantë e 23 nuk e kanë kaluar, përkatësisht 70 % - Gjuhën turke nga 31 maturantë testin e kanë kaluar 11 maturantë e 20 nuk e kanë kaluar, përkatësisht 40 % Shkolla Teknike “11 MARSI” Nga 455 maturantë e kanë kaluar 105 testin , ndërsa prej tyre nuk e kanë kaluar 350, përkatësisht 23 % nga suksesi i përgjithshëm. Sa i përket maturantëve sipas gjuhëve mësimore - Gjuhën shqipe nga 432 maturantë testin e kanë kaluar 101 maturantë e 332 nuk e kanë kaluar, përkatësisht 23 % - Gjuhën boshnjake nga 13 maturantë, testin e kanë kaluar 0 maturantë e 13 nuk e kanë kaluar, përkatësisht 0 % - Gjuhën turke nga 10 maturantë testin e kanë kaluar 4 maturantë e 6 nuk e kanë kaluar, përkatësisht 40 % Kolegjet private e kanë arritur kalueshmërinë e lartë ngjashëm sikurse drejtimet që i kanë shkollat publike të të njëjtit profil.

Komento

500 Karakteriniz kaldi

Rregullat për komente

  1. Ju lutemi që të bëni përpjekje që komenti i juaj të përkoj me artikullin në fjalë.
  2. Gjatë komentimit ju lutemi që ti kushtoni kujdes edhe drejtshkrimit dhe gjuhës letrare.
  3. Gjithmonë mundohuni që të përdorni një stil më të butë.
  4. Nëse nuk i përmbaheni rregullave të sipërpërmendura atëherë redaktori i ueb faqes ka të drejtë që të mos e botoj komentin tuaj.