Dürüst İlkeli Anında Haber - KOSOVAHABER

Pazartesi, 12 Nısan 2021

Acil Mali Paket Kararı, İşsiz Kalanlara 130 Euro

Salı 31 Mart 2020 14:13

Kosova Cumhuriyeti Geçici Başbakan Albin Kurti'nin talebi üzere, online Geçici Hükümet toplantısında Acil Mali Paket Kararı alındı.

Maliye ve Transferler Bakanlığı önerisi üzere alınacak tedbirler şöyle:

- Nisan ve Mayıs aylarında sosyal programlarından tüm faydalananlara çifte ödeme, Mart ayında yapılan ödemeler de dahil olmak üzere bu tedbire 7.650.000,00 Euro’ya kadar ayrılacak.

- Nisan, Mayıs ve Haziran ayları için yüz 100 Euro’dan daha az tutarda aylık ödeme alan tüm sosyal ve emeklilik programlarından faydalananlara aylık 30 Euro tutarında ek ödeme. Bu ek ödeme şartları: ikinci bir sosyal yardım veya emeklilik programından faydalanılmaması ve Ocak-Mart 2020 dönemi değerlendirilmesinde onay alınmaması. Bu tedbir 13 milyon Euro’ya mal olacak. 

Halk sağlığı acil durumu nedeniyle faaliyetlerindeki düşüşün sonucu olarak mali sıkıntı içinde olan şirketlere finansal destek şu durumlarda sağlanacak:

*Nisan ve Mayıs ayları için çalışanların maaşlarının 170 Euro ile karşılanması. Tedbirin toplam tutarı 41 milyon Euro.

* Küçük ve orta ölçekli işletmelere Nisan ve Mayıs ayları  için kira bedelinin 50% değerine kadar sübvansiyonu. Bu tedbirin bedeli 12 milyon Avro olacak.

* Nisan ve Mayıs ayları için bu Kararda öngörülen tedbirlerle ilgili olarak maaşlar için emeklilik katkı paylarının değerinin karşılanması. Bu tedbir için 8 milyon Euro ayrılacak.

- Halk sağlığının acil durumu nedeniyle mali sıkıntısı olan kamu kurumlarına 31.12.2020 tarihine kadar getirdiği geçici likiditeyi güvence altına almak amacıyla faizsiz kredi için 20 milyon Euro sağlanacak.

– Doğrudan işyerinde enfekte olma riskine maruz kalan çalışanlar için 300 Euro ek maaş sağlanması (kurumun tüm personeli kapsanmayacak): Nisan ve Mayıs ayları için Sağlık personeli (doktorlar ve hemşireler), Kosova Polis memurları, Islah Hizmetleri memurları, itfaiyeciler, Acil Durum Yönetim Ajansı memurları,  Kosova Güvenlik Gücü personeli (askerler), karantina çalışanları - Priştine Öğrenci Merkezi, İş Müfettişliği memurları (müfettişleri), Kosova Vergi İdaresi memurları (müfettişleri), Kosova Gümrük memurları (gümrükçüler), Pazar Müfettişliği memurları (müfettişleri), ilgili belediye müfettişleri (müfettişleri) ve Meslek Tıp Müfettişliği yetkilileri, Bu tedbir için 15 milyon Euro sağlanacak.

– Nisan ve Mayıs ayları için gıda satış yerleri, fırın ve eczane çalışanlarına 100 Euro tutarında ek ödeme, 3 milyon Euro sağlanacak.

–  Halk sağlığı acil durumundan dolayı işini kaybeden vatandaşlara Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında 130 Euro tutarında aylık yardım ödenmesi, 4 milyon Euro sağlanacak.

– Kosova Cumhuriyeti'nde halk sağlığı acil durumundan en çok etkilenen çoğunluk olmayan toplulukların yaşamını iyileştirmeye yönelik girişimleri ve projeleri desteklemek için 2 milyon Euro.

–          Finansal likidite şu kuruluşlara sağlanacak:
*  Kosova Kredi Garanti Fonu'nun belirli programları aracılığıyla mikro işletmeler ve serbest meslek sahipleri 24 ay için 10 bin Euro desteklemek için 15 milyon Euro sağlanacak.
* Bu kararın 1.4. maddesi doğrultusunda 31.12.2020 yılına kadar iade şartıyla , temel hizmetler sağlayan (Kamu İktisadi Teşebbüslere benzer) Ticaret Toplulukları/Şirketlere

– Tarımsal üretimi artırmak için Tarım Orman ve Kırsal Kalkınma Bakanlığına verilen hibe ve sübvansiyonların bütçesini artırmak için 5 milyon Euro sağlamak.
    
– Halk sağlığı acil durumunun  Kültür Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın kültür ve spor etkinlikleri için hibe ve sübvansiyonlar bütçesinin 5 milyon Euro için artırılması.

–    Halk sağlığı acil durumunun sona ermesinden sonra Kosova Cumhuriyeti'ndeki ihracatçılara 10 milyon Euro ile desteklenmesi

–  Halk sağlığı acil durumu sırasında en az bir (1) yıllık iş sözleşmesi ile çalışanlarını kaydeden şirketlere kayıttan sonraki iki ay boyunca 130 Euro finansal destek için 6 milyon Euro destek sağlanacak ve 

– Kosova bütçesinden herhangi bir aylık geliri olmayan, yetkili kurumda işsiz ilan edilen, ciddi sosyal koşulları olan vatandaşlara Mayıs ve Haziran için 130 Euro tutarında aylık yardım ödenmesi için 3 milyon Euro sağlanacak.

 Hükümet, Acil Mali Paket Kararı’nın Maliye ve Transferler Bakanlığı tarafından uygulanmasını yükümlü kılarken, karar ve bakanlık tarafından alınacak kararları da ilgili tüm bütçe kuruluşları / kurumları uygulamakla yükümlü kılıyor.
 

Yorum

500 Karakteriniz kaldi

YORUM KURALLARI

1.    Yaptığınız yorum, yazıyla alakalı olmasına özen gösteriniz.
2.    Yazım ve dilbilgisi konusundakı hassasiyetinizi yorumlarınızda da gösteriniz.
3.    Her zaman nazik bir üslup kullanmaya özen gösteriniz.
4.    Yukarıdaki kurallardan herhangi birine uymamanız durumunda, site editörü yorumunuzu yayınlamama hakkına sahiptir.