Dürüst İlkeli Anında Haber - KOSOVAHABER

Perşembe, 19 Mayıs 2022

KDTP, “Bizim Partimiz” Diyebileceğimiz Tek Siyasi Oluşumudur

Çarsamba 03 Şubat 2021 00:30


Kosova Demokratik Türk Partisi-KDTP Genel Başkanı Fikrim Damka “Resmi Kampanya Açılış Konuşması'nda, seçimlerin Ülkemizde en başta huzur ve istikrarı getirmesini temenni etti. Fikrim Damka’nın video mesajındaki konuşmasını olduğu gibi aktarıyoruz:

“Bildiğiniz gibi ülkemizde 14 Şubat 2021 tarihinde Parlamento seçimleri düzenlenecektir. Bu bağlamda kampanya sürecinin startını bugün itibarıyla başlatmış bulunmaktayız. Parti olarak bu seçimlerin Ülkemizde en başta huzur ve istikrarı getirmesini temenni ediyorum.

Sevgili seçmenlerimiz çok kıymetli Kosova Türk Toplumu:

Kosova Demokratik Türk Partisi her seçimde olduğu gibi bu seçimde de sandıkta sizlerin tercihi olmaya hazırdır. Kurulduğu ilk günden itibaren sizlerin büyük desteğini alan partimiz, Kosova Türklerinin tek adresi olmaya devam edecektir. Demokratik yapısı, kurucu ilkeleri, temsiliyet bilinci ve her kesime hitap etme parolasından asla ödün vermeyen partimiz, sizlerin destekleriyle geleceğe daha emin adımlarla yürümeye devam edecektir. Demokrasiye olan bağlığımız, milli değerlerimize olan saygımız, bizlerin bu yolda yürürken en önemli ilham kaynağımızdır.

Değerli seçmenlerimiz:
Bildiğiniz gibi Kosova Demokratik Türk Partisi, demokratik değerler temelinde inşa edilmiş, içinde birçok farklı düşünceyi barındıran bir siyasi partidir. Parti ya da kişi çıkarlarını öne çıktığı değil, ilkeli ve tarafsız duruşuyla yıllarca Türk Toplumunun tek adresi olmuştur. Yine önümüzdeki seçimde, bu değerlerimizden asla taviz vermeyeceğimizin altını bir kez daha çizmek istiyorum. Varlığımızın, birlik ve beraberliğimizden, farklılıkları kucaklamamızdan güçlendiğinin bilincindeyiz. Kosova Demokratik Türk Partisi, Kosova Türk Toplumunun ortak mirasıdır. Güvencesidir. “Bizim Partimiz” diyebileceğimiz tek siyasi oluşumudur.

Sevgili seçmenlerimiz:
Kosova Demokratik Türk Partisi kuruluşundan itibaren, toplumsal olaylara, ülkenin birlik ve bütünlüğüne, istikrara her zaman duyarlı bir parti olmuştur. Önümüzdeki dönemlerde de bu kurumsal kimliğinden asla ödün vermeyecektir. KDTP ülkenin vazgeçilmez toprak bütünlüğünden yanadır. İnsan haklarının savunucusudur. Anayasal ve demokratik düzenin teminatıdır. Ülke menfaatlerini titizlikle eğilen bir partidir (oluşumdur).Bölgesel ve uluslararası saygınlık için durmadan çalışan bir partidir.

Saygıdeğer seçmenlerimiz:
KDTP ülkenin kalkınmasında ciddi politikalar üreterek, ekonomi ve teknoloji alanında her türlü girişimin destekçisi olacaktır. 21. Yüzyılda ülkemizi hak ettiği konuma ulaştırabilmek için, etkin, akılcı ve adil ekonomi politikalarının yapımına katkı sunacak, gereken yasal düzenlemelerin temini için her zaman aktif politikalar üretmeye devam edecektir. Ülke çıkarlarını, her türlü Parti ve kişisel çıkarların üzerinde tutarak, politikalarını uygar ve evrensel hukuk kriterlerine uygun bir şekilde üretmeye devam edecektir. Kamu yararının gözetilmesinden asla taviz verilmeyecektir. Gelirin adil bir şekilde dağıtılmasının takipçisi olacak ve refah toplumunun inşa edilmesi, fırsat eşitliğinin oluşturulması için öncü politikalar üretecektir. Uzun vadeli teknolojik yatırımların gerçekleşebilmesi için ulusal ve uluslararası girişimlerini sürdürmeye devam edecektir. Devletin Teknoloji girişimcilerine süreçleri kolaylaştırıcı mevzuatlar, destek sübvansiyonları gibi birçok alanda desteklenmesinin öncüsü olacaktır. Biliyoruz ki, ileri teknoloji yatırımları yapan ülkeler daha özgür, daha bağımsız, uluslararası camiada daha uygun bir konumda yer bulacaktır.

Sevgili seçmenlerimiz:
Ülkemizi sağlık ve eğitim alanında istenilen seviyeye getirmek için ciddiyetle uyguladığımız ve uluslararası girişimlerimize devam edeceğiz. Parti olarak merkezimizin “insan” odaklı olması, bizlerin bu konuda daha özverili çalışmasına ve aktif politikalar üretmesine teşvik edici en büyük unsur oldu. Sağlık alanında hastanelerimizin ve sağlık ocaklarımızın kaliteli ve kesintisiz hizmet verebilmesi, ekipman desteğinden tutun da, yeni sağlık hizmet binalarının inşa edilmesi için politikalar geliştireceğiz. Her düzeyde sağlık personelinin yetiştirilmesi ve geliştirilmesi için güncel ve çağa uygun politikalar üretmeye devam edecektir. Parti olarak hastalarımızın yurt dışı tedavilerinde köprü olmaya devam ederek, bunun bir sonraki aşaması olan “Mavi Kart”ın sağlanabilmesi için girişimlerimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Parti olarak dil, din ve hiçbir etnik kimlik gözetmeksizin bu desteklerimizi geçmişte olduğu gibi bugünde aynı prensiple yol almaya devam edeceğiz. Sağlık alanının tam teşekküllü çalışabilmesi için her türlü girişimin destekçisi ve takipçisi olacağız.

Sevgili Vatandaşlarımız;
Parti olarak eğitim alanına çok büyük bir hassasiyetimiz mevcuttur. Bir ülkenin çağdaş uygarlıklar seviyesine erişmesinde eğitim çok önemli bir yapı taşı olduğunun bilincindeyiz. Dünya Tarihinin en önemli liderlerinden biri olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Eğitimdir ki bir milleti; ya hür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk halinde yaşatır; ya da esaret ve sefalete terk eder” sözünü ilke edinmiş bir parti olarak, ulusumuzun geleceğinin sağlam bir eğitim temeli üzerine inşaa edilmesi gerektiğine ve bu uğurda çağdaş politikalar üretilmesinin çok önemli olduğuna inanmaktayız. Bu uğurda parti olarak ana sınıflardan başlayarak üniversite çağına kadar gençlerimize birçok imkan sağlayabilmek için her türlü girişimde var olduk ve var olmaya da devam edeceğiz. Eğitim politikalarını partiler üstü bir bakış açısıyla değerlendirmeyi kendimize bir görev olarak atlettik. Öğrencilerimizin, yaratıcı, özgür, eleştirel düşünebilme kabiliyetine sahip olabilmesi için ulusal anlamda her politikaya destek olmaya devam edeceğiz. Türkçemizin ve Türk eğitiminin kalitesinin arttırılması için her türlü girişimde öncü olmayı sürdüreceğiz. Ulusal ve Uluslararası çalışmalarımızın her adımında bu hassasiyeti gözetmeye devam edeceğiz. Türkçemizin yaşatılması, Türkçe eğitimin uluslararası standartlara çıkartılabilmesinin yanı sıra Türkçe eserlerin korunması ve üretilmesi için her zaman girişimlerimizi sürdüreceğiz. Bu uğurda eğitimcilerimiz ile koordineli bir çalışma yürütmeye devam edeceğiz. Biliyoruz k bir toplumun gelişmesinde öğretmenlerimizin değeri bambaşka bir konumdadır. Öğretmenlerimizin her türlü seminerlerini tamamlamalarına, kendi alanlarında uzman birer eğitimci olmaları için elimizden gelen her türlü desteği vermeye devam edeceğiz. Ülkemizin kalkınmasında, Türkçemizin yaşatılmasında, çağdaş medeniyetler seviyesine ulaşmada ortaya konacak her türlü politikanın savunucusu olacağız.

Sevgili seçmenlerimiz;
Parti olarak varlığımızın nişanesi olduğuna inandığımız Derneklerimizin varlığını sürdürmesi ve etkin birer sivil toplum kuruluşu olması için elimizden gelen bütün gayretleri göstereceğiz. Hangi amaçlar kurulmuş ya da hangi alanda faaliyet gösterdiği gözetilmeksizin, tüm derneklerimizi kucaklayıcı politikalar üreterek, bütün toplumu kapsayacak şekilde faaliyet üretmesine öncü olacağız. Derneklerimizin etnik kimlik gözetmeksizin kapsayıcı ve herkesi kucaklayıcı bir statüye sahip olmaları en önemli önceliğimizdir. Toplum nezdinde derneklere olan saygıyı ve özeni yeniden canlandıracağız. Derneklerimizin toplumla organik bağlarının güçlenmesi, siyasetten bağımsız tarafsız bir duruşla var olan sorunlara çözüm üretebilir hale getirebilmek için çok önemli girişimlerimiz olacaktır. Parti olarak derneklerle birlikte, toplumdan ve kültürden uzaklaşan gençlerimizin yeniden bu değerlere yönelmesinin ve sahip çıkmasının girişimcisi olacağız.

Sevgili Vatandaşlarımız;
Parti olarak ülkemizin ulusal çıkarlarını gözetmeye ve her daim yapıcı bir rol üstlenmeye devam edeceğiz. İster ulusal anlamda sunduğumuz destek, isterse de uluslararası konularda halkımızın çıkarlarını gözeterek her daim devletimizden yana bir tutum sergiledik. Sırbistan ile diyalog sürecinde, AB ile ilişkilerin geliştirilmesinde, Türkiye ile ilişkiler ve bölgesel işbirliklerinde, NATO üyeliğinde tutun da vize serbestisine kadar bütün bu çalışmalarda her zaman yapıcı bir rol üstlendik. Ülkemizin tam bağımsızlık ve bölünmez bütünlüğünü her fırsatta dile getirdik. Özellikle Sırbistan ile gerçekleşen diyalog sürecinde Parti olarak, herhangi bir hükümet ayrımı gözetmeksizin, Ülkemizin çıkarları neyi gerektiriyorsa o yönde adımlar atmayı başardık. Bunda sonraki süreçte de, özellikle karşılıklı tanınma ve ilişkilerin bu yönde geliştirilmesi için yeni politikalar üretmeye devam edeceğiz.
Parti olarak her zaman AB ile ilişkilerin geliştirmesinden yana tutum sergiledik, AB uyum yasaları çerçevesinde, Parti olarak ister Milletvekili düzeyinde ister Bakanlıklar düzeyinde bu kriterlerin yerine getirilmesi için ciddi çaba sarf ettik. Milli çıkarlarımızı gözeterek ilişkilerin sağlıklı bir çerçevede yürütülmesi için ileriki süreçte de çalışmaya devam edeceğiz. Kriterlerin yerine getirilmesi ve nihai statünün kazanılmasının, ülkemizin refah düzeyinin istenilen seviyeye gelmesinde çok önemli bir yapı taşı olduğunun bilincindeyiz. Parti olarak Devletimize savunacağımız kurumsal kimlik, profesyonel kadrolar ile bu ilişkilerde daha aktif bir rol almaya kararlıyız. Bununla birlikte bölgesel işbirliklerine ayrı bir önem atfediyoruz. Özellikle bölgedeki soydaşlarımızla yakın ilişkiler geliştirerek, ülkemize katma değer katmaya devam edeceğiz.
Şüphesiz Ana vatanımız Türkiye ile ilişkilere oldukça büyük özen gösteriyoruz. Sağlık alanından tutun da savunma sanayisine kadar birçok alanda ülkemize katkı sunmayı başardık. İlişkilerin geliştirilmesinin ülkemiz ve Türk Toplumu için ne denli önemli olduğunun bilincindeyiz. Bugüne kadar attığımız her adımda inanç, tarih ve ortak bir kültürümüzün varlığını hiçbir zaman aklımızdan çıkarmadık. Bu değerler üzerinden hareketle ilişkilerimizin sürekli bir atılım içerisinde geliştirilmesinde, politikalar üretmeye devam edeceğiz.
Ülkemiz Bağımsızlığından itibaren Batı kurumları ile ilişkilerini geliştirme eğiliminde olmuştur. Bu bağlamda NATO üyeliği ulusal ve uluslararası anlamdaki güvenliğimiz için çok önemli olduğunun bilincindeyiz. NATO askeri kanadının en önemli ülkelerinden biri olan Türkiye ile ortak girişimler yapabilmek için var gücümüzle çalışacağımızdan şüpheniz olmasın.

Sevgili Seçmenlerimiz;
Kosova Demokratik Türk Partisi bu değerler neticesinde politikalarını üreten bir partidir. Ülkemizi ve toplumuzu hak ettiği seviyeye çıkarmak için çalışan bir siyasi partidir. Çıkarların ön planda tutulduğu, çağımızın gerçeklerine duyarsız bir parti değildir. Bir kez daha ifade etmek isterim ki, bu parti sizlerin eseridir. Sizin değerlerinizin bütünüdür. Kosova’daki Türklerin simgesidir. Her şeyden öte herkesi kucaklayan, gönül rahatlığıyla ifade etmekten çekinmeyeceğimiz “BİZİM PARTİMİZDİR”.
 

Yorum

500 Karakteriniz kaldi

YORUM KURALLARI

1.    Yaptığınız yorum, yazıyla alakalı olmasına özen gösteriniz.
2.    Yazım ve dilbilgisi konusundakı hassasiyetinizi yorumlarınızda da gösteriniz.
3.    Her zaman nazik bir üslup kullanmaya özen gösteriniz.
4.    Yukarıdaki kurallardan herhangi birine uymamanız durumunda, site editörü yorumunuzu yayınlamama hakkına sahiptir.