Dürüst İlkeli Anında Haber - KOSOVAHABER

Cumartesi, 17 Nısan 2021

Kosova, Acı Bir Geçmişin büyük beklentileri!?- Cemil LUMA

Perşembe 24 Şubat 2021 15:07


Şubat, 2021

  Seksenli yıllar ve doksanların başında, paralel devlet kurumların işlevselliğini sağlamak uğuruna yardımlaşmaya, taahhütte, fedakârlığı zorluyordu; özellikle eğitim, sağlık ve halkı savunma örgütlenmeleri zor senelerden geçiyordu.

  Biz, adını kötülüklere imza atmış Rankoviç, ardından Balkan Kasabı olarak tarihe geçen Slobodan Miloşeviç dönemini yaşayan nesiliz. Arnavut, Türk ve Sırp olmayan Kosova halkının diğer mensuplarına uygulanan psikolojik baskı ve bedeni işkence gibi insanlık dışı eylemlerden yaşatılan çile sonucu, vatanlarından göç etmelerine, ailelerin parçalanmalarına neden olmuştur. Netice itibariyle, bu yaşantılar Kosova halkını ölüm kalım seviyesinde hareketliliğe taşımıştır.

  Asırlar süren zulme verilen kurbanlar sunucu oluşan Kosova milli şuuru,  bacıları ve delikanlıları Kurtuluş Savaşına davetiye çıkarmıştır. Demokratik niteliğini taşıyan büyük bir kısım dünya yardımıyla; uygarlıktan nasibini almamış, soykırım uygulayan zalime karşı koyarak, güç- kuvvete eşit olmayan savaştan, Kosova hedefine ulaşmayı başarmıştır.  Büyük Sırbistan hayaliyle hareket eden rejimin yaptıklarında; önüne geleni yakıp geçen, sivil ve esirleri öldürmeye kadar zarar vermekten nemalanan, ateş çemberinde her şeyi yok etmeyi göze alan zalimden, Kosova büyük yaralarla savaştan çıkmıştır. Sırp milliyetçilerin baskısından kurtuluşuyla Kosova’nın devlet oluşumu başlamıştır. Bu istikamet yolunda, etnik, ırk, din, siyasi görüş, sosyal ayırım gibi farklılıkları maziye gömerek,  birlikte yaşayacak adımlarla geleceğe taşıyacak yeni bir Kosova oluşumuna gidilmiştir.

  Kosova’nın kalkınması ve gelişime katılımına pay sunmayı görev bilerek, hayatı kapsayan her alana ilgi göstererek, eşitlik temelinde kurulacak, hukuk üstünlüğü hakim gelecek, birbirlerimize saygının ahenk taşı olacak, demokrasinin hüküm sürecek ve insan değerleri üzerinde devletin kurulmasında katkıda bulunmayı borç bildiğimi gönül rahatlığıyla söyleyebilirim.

   Bu çabalar doğrultusunda, Kosova Türk Topluluğun etken temsilcisi alarak, Türkiye Cumhuriyeti strateji gelişimi resmi temsilcisiyle 2001 yılında, tarihi cumhurbaşkanı Dr. İbrahim Rugova’yı ziyaret ettik.  Dönemin Kosova Cumhurbaşkanı’na bu ziyarette Türkiye Cumhuriyeti’ne ziyaret daveti iletildi. Bu görüşmede, Cumhurbaşkanı Dr. İbrahim RUGOVA, Kosova ile Türkiye Cumhuriyeti arasındaki dostane ilişkilerin güçlenmesinde yer alacağını söyledi. Kosova'nın uluslararası sahnesinde hak ettiği yeri almasında Türkiye’nin rolünden konuşuldu, bu konuda yardımın esirgenmeyeceği vurgulandı. Görüşmede Kosova Türklerinden de mevzubahis edildi, dolayısıyla bu topluluğun demokrasi oluşumunda yer alması, kimliklerini onurlu biçimiyle, dünya standartlarına uygun bir şekilde yerine getirmesi için büyük bir özen göstereceğine söz verdi. Bu iyi niyetine cani gönülden teşekkür ettim.

  Zaman yürüyüp gitti, şimdiye geldik, olan bitenler malum.

Türk topluluğu, diğer etnik kökenli topluluklarda olduğu gibi, Kosova’nın demokrasi değerlerine yeteriyle saygı göstererek doğru yolda hareket ettiğini savunurken, bölgede örnek devlet göstererek, azınlık tanımıyla etnik toplulukların üst düzey seviyesinde haklarını gerçekleştirdiklerini inanıyor. Dün olduğu gibi bugün de inanmaya devam etmektedir.

  Savaşın sona ermesinden 22 yıl sonra bağımsız ve egemen bir devletin kuruluşunun 13. yıldönümünü kutlarken, siyasi liderlerimizin Kosova’yı sağlam devlet temellerinde oturtmayı başaramadığını görüyoruz. Kosova Cumhuriyetinin devlet oluşumunu inşa edecek unsurlarına zarar veren birçok olumsuzluklarla karşılaşmaktayız. Siyasi ayrışmalar toplumsal hayatın her alanına kök salmış, kurum ve kuruşların içine girmiş, yolsuzluk, akraba ilişkileri hukukun üstünlüğünü ciddi biçimde zedeleyerek, Kosova’nın Avrupa Atlantik entegrasyonuna götürecek yoldan caydırmaktadır.

  Sözü edilen olumsuzluklarla uzun zamandır karşılaşmamız, Kosova vatandaşların hayatını ağırlaştırıyor, ayırımsız herkesin geleceğe yönelik umutlarını köreltiyor, vaat edilen beklentilerini tüketerek, yurdunu terk etmeleri yollarını açık bırakıp, akıbetlerini batılı devletlerde aramalarına yönlendiriyor.

  İstinasız, siyasi parti liderlerin tümü, onların taşeronları dâhil olmak üzere,  Kosova vatandaşlar üzerinden, yasadışı yöntemlerle,  hızlı bir şekilde, kısa zamanda zenginleştiler. Herkesin payını kısıtlayarak şahsi çıkarları; siyasi görüşleri ne olursa olsun, ayrıksız,  oluşturdukları hükümetlerde öne çıkmışlardır. Bütün bunlar, Kosova devlet varlığına gölge düşürmüş; eşitlik inancını, kimseye kanun üstü ayrımcılık tanınmayacağı beklentilerini yitirmiştir; geleceği önerecek tasarılara umutlar kesilmiştir.

  Hukuk üstünlüğü ilkesi, devlet kurumlarını işlevsel hale getirecek inancıyla harekete geçmesi, devletin inşasında ve yapılandırılmasında adım atması, Kosovalı liderlerin bu çabada yol alması zamanı gelmiş, çatmıştır.  Kosova siyasetine damgasını vurmaya çalışanlar bu duygularda olgunlaştıklarını göstermelidirler.

  Bu çerçevede Kosova’nın işlevsel ve istikrarlı bir meclise ihtiyacı vardır, aksi takdirde çoğunlukta olan Arnavut milletvekilleri sorumlu tutulmalıdır. Bu kapsamda vurgulanması gereken diğer bir husus, topluluklara saygı duyarak, onların anayasal haklarını savunarak, alınacak kararlara katkı sunmalarına davetiye çıkararak, meclisin daha verimli çalışmasına vesile olmalıdır ki Sırp Listesi’nin yıkıcı yaklaşımlarında uzak kalmaları sağlanabilsin.

    Geçmişteki tecrübelerime dayanarak, geleceğe taşıyacak yolunda yürüyüş tahminler seyrinde kendime değerlendirme hakkını tanıyarak, 14 Şubat son seçimleri kararlı bir dönüm olarak nitelendiriyor,  Kosova devletini ve halkını daha parlak günlere güttüreceğine inanıyorum. Beklentilerim odur ki, bu yeni oluşumun yankıları bütün katılımcılara olumlu yansıyacak ve yeni hükümet kuruluşuna katkıda bulunulacak.
İş birliğine dayalı oluşum arayışları içinde başbakanın, doğrusu cumhurbaşkanın seçiminde şartlandırmadan gerçekleşmesinde samimi davranışlar bekliyorum.

Bu duygularla sözlerime son verirken, Kosova devletini, Kosova halkını ve dostlarını korumasını Allah’tan niyaz ediyorum.
 

Yorum

500 Karakteriniz kaldi

YORUM KURALLARI

1.    Yaptığınız yorum, yazıyla alakalı olmasına özen gösteriniz.
2.    Yazım ve dilbilgisi konusundakı hassasiyetinizi yorumlarınızda da gösteriniz.
3.    Her zaman nazik bir üslup kullanmaya özen gösteriniz.
4.    Yukarıdaki kurallardan herhangi birine uymamanız durumunda, site editörü yorumunuzu yayınlamama hakkına sahiptir.