Dürüst İlkeli Anında Haber - KOSOVAHABER

Pazartesi, 30 Kasım 2020

Prizren’de 3 Lisede 5 Türkçe Bölüm

23 Hazıran 2019 19:13

Prizren Belediyesi Eğitim Müdürlüğü yayınladığı duyurusuna göre 2019/2020 eğitim öğretim yılında Türk dilinde üç lisede toplam 5 bölüm açılacak.

“Gjon Buzuku” Fen Lisesi’nde Fen ve Sosyal bilimleri, Lucuiano Motroni” Tip Meslek Lisesi’nde Genel Tıp ve Eczacılık Teknisyeni ve  “Ymer Prizreni” Ekonomi Meslek Lisesi’nde Muhasebe bölümüne 24’şer öğrenci kabul edilecektir.

Prizren Belediyesi Eğitim Müdürlüğü’nün Türkçe 10.sınıflara duyurusunu olduğu gibi aktarıyoruz:
“Prizren Belediyesi Eğitim Müdürlüğü Kosova Devleti Üniversite Öncesi 04/L-032 sayılı ve 29.08.2011 tarihli eğitim yasası, Kosova Devleti Belediyeler Eğitimi 03/L-068 sayılı ve 21.05.2008 tarihli eğitim yasası ve 22/2013 sayılı İdari talimat baz alınan Prizren Belediyesi duyurmaktadır:
Duyuru
2019/2020 Öğretim Yılında Onuncu (10.) Sınıflara
Kayıt Yaptıracak Öğrencilere
Prizren, 24. 06. 2019

1. “Ymer Prizreni” Ekonomi Meslek Lisesi
Ekonomi
Muhasebe ............................................ ................................ 1 X 24 = 24 öğrenci

2. “Gjon Buzuku” Fen Lisesi
Fen Bilimleri ............................................................................ 1 X 24 = 24 öğrenci
Sosyoloji Bilimleri ................................................................... 1 X 24 = 24 öğrenci

3. Lucuiano Motroni” Tip Meslek Lisesi
Genel Tıp ......................................................................................... 1 X 24 = 24 öğrenci
Eczacılık Teknisyeni .............................................................. 1 X 24 = 24 öğrenci

Öğrenci Kayıtları İçin Genel Koşullar
Zorunlu temel eğitimi tamamlamış ve 17 yaşından gün almamış öğrenciler, 2019/2020 öğretim yılında üst seviye ortaöğretim 10. sınıfına kayıt için başvuru yapabilirler.
6-9 (Alt Seviye Ortaöğretim) sınıflarını Kosova dışında tamamlayan öğrenciler EBTB’den Karne Denklik Belgesi aldıktan sonra kayıt için başvurabilirler.
2. Başvuru İçin Gerekli Olan Belgeler
· Başvuru Formu (Başvurunun yapıldı okuldan temin edilir)
· Alt Seviye Ortaöğretimi Tamamlama Belgesinin (6-9) aslı
· Doğum Belgesi
3. Başvuru Süresi ve Sonuçların İlan Edilmesi
2019/2020 öğretim yılında üst seviye ortaöğretim 10. sınıfına kayıt için başvurular, 24, 25 ve 26 Haziran 2019 tarihlerinde, ilgili öğrencilerin kayıt yaptırmak istedikleri okullarda yapılır. Evraklar 8:00-16:00 saatleri arasında kabul edilecektir.
Sonuçlar, başvuruların yapıldığı okullarda 28. 06.2019 günü ilan edilir.
Başvuru sonuçlarıyla ilgili itirazlar, sonuçların ilan edildiği andan 24 saat içerisinde ilgili okul müdürlüğüne, belediye eğitim müdürlüklerine veya olağanüstü durumlarda EBTB’ye yapılır.
A. Kayıt İçin Uygulanan Kriterler
Öğrencilerin X. sınıfa kaydı esnasında şu kriterler göz önünde bulundurulacaktır:
1. Alt Seviye Ortaöğretim Başarısı (% 25) 25 puan
2. Testteki Öncelikli derslerin başarısı (% 15) 15 puan
3. Test puanları (% 60) 60 puan
Öğrenci 100 puan üzerinden değerlendirilir.
Derslerdeki başarı oranı Fen Lisesi ve Tıp Meslek Lisesi için gerekli olan branş dersleri ilgili % 40 oranında ki başarıyı gerektirir.
1. Öğrenci, alt seviye ortaöğretimden (6-9. sınıflar) toplam 25 puan kazanabilir (5 𝑦𝚤𝑙 ×𝑏𝑎şð‘Žð‘Ÿðš¤=25)
Başarı ortalaması formülü şöyledir:
𝐵𝑎şð‘Žð‘Ÿðš¤ (6+7+8+9.𝑠𝚤𝑛𝚤𝑓)4 ×5=25
2. Öncelikli genel derslerden maksimum 15 puan kazanılır. Bir profilden belirlene üç (3) ders 6-9 sınıf not ortalaması ile çarpılır. ( 5+5+5+5 ) = 20 ; 20 : 4 = 5
𝐼.𝑑𝑒𝑟𝑠𝑖𝑛 𝑜𝑟𝑡𝑎𝑙𝑎𝑚𝑎𝑠𝚤+𝐼𝐼.𝑑𝑒𝑟𝑠𝑖𝑛 𝑜𝑟𝑡𝑎𝑙𝑎𝑚𝑎𝑠𝚤+𝐼𝐼𝐼.𝑑𝑒𝑟𝑠𝑖𝑛 𝑜𝑟𝑡𝑎𝑙𝑎𝑚𝑎𝑠𝚤3 ×3=15 𝑝𝑢𝑎𝑛
Seçilen profilden sadece iki ders belirlendiği zaman, çıkan değer 1.5 ile çarpılır:
2×5 =10
𝐼.𝑑𝑒𝑟𝑠𝑖𝑛 𝑜𝑟𝑡𝑎𝑙𝑎𝑚𝑎𝑠𝚤+𝐼𝐼.𝑑𝑒𝑟𝑠𝑖𝑛 𝑜𝑟𝑡𝑎𝑙𝑎𝑚𝑎𝑠𝚤2 ×3=15 𝑝𝑢𝑎𝑛
3. Lise alanlarına göre öncelikli derslerin başarısı için uygulanan kriterler:
Fen Bilimleri Lisesi – Fizik, Kimya ve Biyoloji derslerin en düşük ortalama başarı sı 4 (dört), aynı kriter sağlık liseleri için de geçerlidir ve aynı şekilde % 40 testte ki öncelikli derslerin puanı ( 10 puan fizik, kimya ve biyoloji derslerinden) olmalı
(üç ders için örneğin: )
Sosyal Bilimler Lisesi – Ders ortalamaları Türkçe Dili, İngilizce Dili, Tarih, Coğrafya ve Yurttaşlık Eğitimi derslerin en düşük ortalama başarısı 4 (dört), aynı kriter sağlık liseleri için de geçerlidir, aynı şekilde % 40 testte ki öncelikli derslerin puanı (20 puan Türkçe Dili, İngilizce Dili, Tarih, Coğrafya ve Yurttaşlık Eğitimi derslerin) olmalı.
İki ders için:
B. Testin Yapısı - Derslere Göre Soru Sayıları:
I. Anadili ve İletişim:
1. Anadili 20 soru
2. İngilizce 5 soru (toplam 25 soru)
II. Sosyal Bilgiler:
1. Coğrafya 12 soru
2. Tarih 13 soru
(toplam 25 soru)
III. Matematik:
1.Matematik 20 soru
2. Teknoloji 5 soru
(toplam 25 soru)
IV. Fen Bilgileri:
1. Fizik 9 soru
2. Kimya 8 soru
3. Biyoloji 8 soru (toplam 25 soru)
4. Lise alanlarına göre öncelikli derslerin belirlenmesi:
I. Fen Lisesi:
1. Fen Bilgileri 25
2. Matematik – Teknoloji 25
3. Anadili ve İngilizce 25
4. Sosyal Bilgiler 25
Toplam = 60 puan
II. Sosyoloji ve Dil Lisesi
1. İngilizce Anadili ve Sosyal Bilimler 50 50 x 0.9 = 45 puan
2. Matematik Enformatik 25 25 x 0.4 = 10 puan
4. Fen Bilimleri 25 5 x 0.2 = 5 puan
Toplam = 60 puan
5. Meslek Liseleri Alanlarına Göre Öncelikli Derslerin Belirlenmesi
I. Sağlık, Tarım ve Veteriner
1. Fen Bilgileri 25
2. Anadili ve İngilizce 25
3. Matematik – Teknoloji 25
4. Sosyal Bilgiler 25
Toplam = 60 puan
II. Makine, Elektroteknik, Jeodezi, İnşaat, Madnecilik, Jeoloji, Grafik, Komünikasyon, Kimi – Teknoloji
1. Matematik - Teknoloji 25
2. Anadili ve İngilizce 25
3. Fen Bilgileri 25
4. Sosyal Bilgiler 25
Toplam = 60 puan
III. Ekonomi
1. Matematik - Teknoloji 25
2.Anadiliveİngilizce25
3. Sosyal Bilgiler25
4. Fen Bilgileri 25
Toplam = 60 puan
IV. Hukuk
1. Sosyal Bilgiler 25
2. Anadili ve İngilizce 25
3. Matematik – Teknoloji 25
4.Fen Bilgileri 25
Toplam = 60 puan
V . Ticaret, Turizm ve Otelcilik
1. Anadili ve İngilizce 25
2. Sosyal Bilgiler 25
3. Matematik - Teknoloji 25
4. Fen Bilgileri 25
Toplam = 60 puan
VI. Sanat Okulları
1. Anadili ve İngilizce 25
5. Sosyal Bilgiler 25
6. Matematik - Teknoloji 25
7. Fen Bilgileri 25
Toplam = 60 puan
VII. Müzik Okullarına Kayıt İçin Özel Kriterler
a. Pedagojik Alan – Müzik Eşlikçisi Profili:
Öğrencinin zorunlu temel öğretimi (9. sınıfı) ve ulusal testi tamamlamış olması gerekir.
b. Enstrümantal Alan:
Öğrencinin zorunlu temel öğretimi (9. sınıfı) ve Müzik İlkokulunu (1-7. sınıfları) tamamlamış olması gerekir.
c. Müzik Okulu 7. Sınıfına yalnız Müzik İlkokulunu (1-6 sınıflarını) tamamlayan öğrenciler kayıt yaptırabilir.
e. 10. Sınıfa kayıt yaptıracak öğrenciler okulun belirleyeceği kabul komisyonuna tabi tutulacaklardır.\"

 

Yorum

500 Karakteriniz kaldi

YORUM KURALLARI

1.    Yaptığınız yorum, yazıyla alakalı olmasına özen gösteriniz.
2.    Yazım ve dilbilgisi konusundakı hassasiyetinizi yorumlarınızda da gösteriniz.
3.    Her zaman nazik bir üslup kullanmaya özen gösteriniz.
4.    Yukarıdaki kurallardan herhangi birine uymamanız durumunda, site editörü yorumunuzu yayınlamama hakkına sahiptir.