Dürüst İlkeli Anında Haber - KOSOVAHABER

Pazar, 05 Temmuz 2020

Fikrim Damka, Köklü Değişiklikler Vadetti

Cumartesi 09 Kasım 2019 15:54

Kosova Demokratik Türk Partisi- KDTP 8. Olağan Kongresi’nde meclis üyelerine başkanlık programını açıkladı.

“Adil, tarafsız ve şeffaf bir yönetim anlayışı” ile partinin “eskiden olduğu gibi güzel ve güçlü günlerine yeniden kavuşturmak, Kosova siyasi sahnesinde etkin konumunu yeniden kazandırmak ve daha da güçlendirmek amacıyla bu yola” çıktığını vurguladı Damka.

Fikrim Damka’nın vaatleri:
-Ekip çalışması, çağdaş demokrasiye uygun çoğulcu ve katılımcı temsiliyeti tesis etmek
- Yeni delege sistemi; kurucu üyelerinin oluşturacağı danışma kurulları
- Tüzük değişikliği ile merkezi ve yerel düzeyde görev alan kadrolara iki dönem sınırlandırma
- Başta Ankara ve İstanbul olmak üzere, parti temsilciliklerinin oluşturulması
-23 Nisan Kosova Türkleri Milli Bayramı kutlamalarının Türk Dernekler Federasyonuna devredilmesi
- Türk Toplumu’nun haklarıyla ilgilenecek parti bünyesinde oluşturulacak hukuki danışma ofisi
-Türk Eğitim ve Araştırma  Enstitüsü’nün kurulması
- Prizren’de tamamen Türkçe eğitim verecek Avrupa standartlarında ve Türkiye Cumhuriyeti kalitesinde bir lise
- Türk nüfusun yaşadığı belediyelerde Türk Kültür Merkezleri
- Türk soylu vatandaşlara uygulanan sağlık primi ödeme sisteminin Kosova’da Türkçe alınan kimlik belgeleri  baz alınarak Kosova’daki Türk Toplumu’na da bir an önce başlatılması
-24 saat yayın yapacak online radyo-televizyon kanallarının kurulması


KDTP Genel Başkanı Fikrim Damka’nın sunduğu programını olduğu gibi de aktarıyoruz:

“Kosova Demokratik Türk Partisi olarak, yıllardır toplumumuzu temsil etmenin ve Anayasa’dan doğan haklarımızı korumaya yönelik çalışmalar gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz.

Çağdaş demokrasi ilkeleri ve milli değerlerimizi harmanlayarak, adil, tarafsız ve şeffaf bir yönetim anlayışı ile Kosova Türkleri’nin tek siyasi çatısı olan Kosova Demokratik Türk Partisi’ni eskiden olduğu gibi güzel ve güçlü günlerine yeniden kavuşturmak, Kosova siyasi sahnesinde etkin konumunu yeniden kazandırmak ve daha da güçlendirmek amacıyla bu yola çıktık.
Başarılarımızdan ilham alarak, tecrübe ile gençlerin enerjisini bileştirdiğimiz; inançlı, kararlı, dinamik, sorumluluk sahibi, herkesi kucaklayan ekibimizle birlikte, parti üyelerimizin desteği ile başarıya ulaşacağımıza yürekten inanıyoruz.

KDTP için güzel günleri getirecek bu yeni dönemde aynı inanç ve düşünce ile kollarımızı sıvadık. Daha iyi ve çağdaş bir teşkilatlanma yapısına sahip, temsil ettiği toplumun ekonomi, sağlık, eğitim, dini, kültürel alanlardaki ihtiyaç ve sorunlarını doğru tespit edip, etkili ve işlevsel politikalar üreterek, çözüm odaklı bir parti hayalimize kavuşmak için gerçekleştirmeyi arzuladığımız çalışmaların ayrıntılarını sizlerle paylaşmak isterim.

Partimizin teşkilatlanması ve yönetilmesi doğrultusunda yeni dönemde üstleneceğimiz misyon; çağdaş demokrasiye uygun çoğulcu ve katılımcı temsiliyeti tesis etmek, toplumun her kesimine yönelik kapsayıcı yönetim anlıyışı ile; siyasi olarak yeniden yapılanmaya gitmek; parti-halk ilişkilerini sağlıklı bir zemin üzerine yeniden inşa etmek, şubeler arası ilişkileri ve işbirliğini güçlendirmek; açılımcı ve fikri hür bir ortam yaratarak, birlikteliği ilke edinip yeni bir dirilişle siyasi sahnede yer almak olacaktır.

Devletimizin birlik ve bütünlüğünü, hak ve menfaatlerini korumak, Türk toplumunun milli ve manevi değerleri ile tarihi ve kültürel zenginliklerine sahip çıkarak inançlı, yüksek ahlaklı ve çağın gerektirdiği niteliklere sahip yeni nesiller yetiştirmek halkımıza karşı üstleneceğimiz sorumluluklar arasında yer alacaktır.

Kosova’da yaşayan Türk Toplumu’nun tek adresi olan KDTP’nin yapısal olarak daha sağlıklı ve tüm Türk Toplumunu kucaklayan parti haline getirmek önceliğimiz olacaktır.
Bu çerçevede yapılacak tüzük değişikliği ile parti yönetiminde istikrarı sağlamak, parti üyelerinin parti çalışmalarında daha aktif katılımını sağlamak amacıyla doğal ve seçilmiş delege sistemini hayata geçireceğiz. Yeni delege sistemi ile partimizin kurucu üyelerinin, parti teşkilatı içerisinde daha aktif rol almalarını ve parti bünyesinde oluşturulacak danışma kurullarında yer alarak toplumumuzu ilgilendiren konularda sağlıklı kararlar alınmasında katkı sunmalarının yolu açılacaktır.

Mevcut parti içi seçim sistemini gözden geçirip, merkezi ve yerel parti teşkilatlarının seçiminin daha donanımlı ve seçkin bir kitle tarafından gerçekleştirilmesine uygun zemin hazırlayacak ve partimizde üyelerimize daha adil bir seçim yapma fırsatı sunacağız.
 
Yapılacak tüzük değişikliği ile, merkezi ve yerel düzeyde görev alan kadroların görev süreleri iki dönem ile sınırlandırılacak.

Parti bünyesinde oluşturulacak alt teşkilatmalarla her vatandaşımıza, her haneye kolay ve hızlı ulaşmayı hedefliyoruz.
Türkiye Cumhuriyeti ile ilişkilerimizi güçlendirmek amacıyla başta Ankara ve İstanbul olmak üzere, vatandaşlarımızın yaşadığı şehirlerde parti temsilciliklerinin oluşturulması da yine yeni dönemde gerçekleştirmeyi planladığımız çalışmalar arasında yer alıyor.


Toplumumuzun kültürel değerlerini yaşatma, yeni nesillere aktarma  ve geçmişten bu yana haklarımızın savunulması bağlamında önemli görevler üstlenmiş sivil toplum kuruluşlarımıza parti olarak yeni bir anlayışla sahip çıkacağız.

Bugüne dek partimizin himayesinde yürütülen 23 Nisan Kosova Türkleri Milli Bayramı kutlamaları Türk Dernekler Federasyonuna devredilerek, sivil toplum kuruluşlarımızın yeniden faal hale gelmelerine olanak sağlayacağız.


Yeni dönemde Parti merkezini parti üyelerinin, vatandaşların gönül rahatlığı ile uğrayabilecekler bir mekan haline dönüştüreceğiz.
Bundan sonraki süreçte halkın talepleri doğrultusunda Kosova’nın geneline yönelik politikalar oluşturup, merkezi ve yerel düzeydeki kurumlarda bu yönde çalışmalar yürüteceğiz.

Ancak  şu unutulmamalıdır ki bu hedefimizi gerçekleştirirken önceliğimiz her zaman Kosova Türk toplumu olmaya devam edecektir.

Kosova genelinde başta eğitim olmak üzere sağlık, ekonomi,dış ilişkiler, kültür-sanat, medya alanlarında gerçekleştirdiğimiz reformlar üzerinde daha fazla çalışmalar gerçekleştireceğiz.
KDTP olarak, ülkemizde bulunan uluslararası örgütlerle ilişkilerimizi güçlendirerek, Türk toplumunun uluslararası arenada tanıtılması ve saygınlığının arttırılmasına, kültürel değerlerimizin tanıtılması ve uluslararası hukuktan doğacak haklarımızın savunulmasında daha aktif rol oynayacağız.
Kadınlarımızın ve gençlerimizin parti bünyesinde daha aktif rol almalarını sağlamak amacıyla Genel Merkeze bağlı olarak  genel Kadın Kolları  ve genel Gençlik Kolları’nı kuracağız.
 
Kosova’ daki Türk toplumunun anavatanı olan Türkiye Cumhuriyeti ile bağlarını daha güçlü kılmak açısından periyodik olarak Türkiye Cumhuriyeti kurumlarıyla Türk Toplumu’nun sorunlarının çözümü ile ilgili istişarelerde bulunacağız.
 
Toplumsal haklarımızın korunması ve savunulması noktasında parti bünyesinde oluşturulacak hukuki danışma ofisi ile Türk toplumu’na Anayasa ve yasalarca tanınmış hakların çiğnendiği durumlar tespit edilip, ivedilikle buna karşı hukuki süreçlerin başlatılması sağlanacaktır.
Kosova’da Türklerin yaşadığı belediyelerde dilimizin resmi kulanımının her alanda yürürlüğe girmesini sağlayacağız. Bu konuda meclis üyelerimizin aktif çalışmaları ve sivil toplum kuruluşlarımızın ortak tepki vermeleri konusu yine önceliğimiz olacaktır.
Anayasal hakkımız olan milli sembollerin kulanımının diğer topluluklar ile eşit şekilde kullanımı sağlamamız için gereken hukuki ve siyasi mücadelemize devam edeceğiz.
 
Kosova Türk toplumuna yönelik bilimsel çalışmalar yapacak, bünyesinde donanımlı akademisyen ve bilim insanları barındıracağı Türk Eğitim ve Araştırma  Enstitüsü’nün kurulmasına öncülük edeceğiz.
 
Hiç şüphesiz toplumumuzun atar damarı olan eğitim konusunda partimiz üzerine düşen görevleri yerine getirmeye devam edecektir. Öğretmen, öğrenci ve velilerimizin fikirlerinden yola çıkarak eğitimde köklü reformlar gerçekleştireceğiz.

Türk nüfusun yaşadığı belediyelerde Türkçe eğitimin devamını sağlamak, Türkçe ders kitaplarının basılmasında daha etkin rol üstlenmek, Türkçe eğitimde görev alan kadroların kalifiyesinin arttırılmasını sağlamak amacıyla hizmetiçi eğitim seminerlerinin düzenlenmesini sağlamak eğitim alanında gerçekleştirmeyi planladığımız başlıca çalışmalar arasında yer alacak.
Her belediyede eğitim müdürlüklerinin açaçağı kreşlerde Türk eğitmenlerin istihdam edilmesi, Kosova çapında Türkçe eğitim verilen bütün ilkokullarda 1. Sınıfı destekleyecek ana sınıflarının açılması yönünde çalışmalar gerçekleştireceğiz
 
Prizren’de tamamen Türkçe eğitim verecek Avrupa standartlarında ve Türkiye Cumhuriyeti kalitesinde bir lisenin inşası ve çalıştırılması hususunda girişimlerde bulunacağız.
Kosova’ da Türkçe eğitim yapılan üniversiteler tarafından Avrupa  üniversiteleriyle Türkçe ve İngilizce ortak programlar yapılması hususunda çalışmalar yürüterek, öğrencilerimizin Avrupa üniversitelerinde lisansüstü eğitimi alabilmelerine olanak sağlayacağız.
Türkiye Bursları kapsamında Kosova’da Türkçe eğitim gören öğrencilerimize özel kontenjan uygulamasının yeniden başlatılması için kararlı adımlar atacağız. 
 
Geçmişten genel kültürel değerlerimizi yaşatmak ve yeni nesillere aktarmak, parti olarak kimliğimize sahip çıkmamız kadar bizler için önem arz etmektedir. Bu bağlamda Kosova genelinde Türk nüfusun yaşadığı belediyelerde Türk Kültür Merkezleri inşa ederek, Türk sivil toplum kuruluşlarına ortak çalışma alanı yaratacak, genç yeteneklerimizin kendilerini geliştirebilecekleri ve performanslarını sergileyebilecekleri  alanlar yaratacağız.

Sağlık alanında gerçekleştirmeyi planladığımız çalışmalar kapsamında ise, Kosova’da tedavisi yapılamayan hastaların tedavisinin Türkiye’de devam etmesi yönünde Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışında olan Türk soylu vatandaşlara uygulanan sağlık primi ödeme sisteminin Kosova’da Türkçe alınan kimlik belgeleri  baz alınarak Kosova’daki Türk Toplumu’na da bir an önce başlatılması için gerekli girişimlerde bulunacağız.

Gençlerimizin ve girişimcilerimizin desteklenmesi hususunda ise parti olarak Kosova’da üretim ve ticari faaliyetlerde bulunmayı amaçlayan grişimcilerimize maddi destek fonu sağlanması için çalışmalar yürüteceğiz.  Kosova Cumhuriyeti’nin merkezi düzeyde ilgili kurumları ile projelerin hayata geçirilmesi için uygun ortamı oluşturacağız.
Kosova’da yeniden Türkçe basın-yayın organlarının kurulması ve aktif çalışmalar gerçekleştirmesi yine parti programımızda yer alan önemli başlıklar arasındadır. Kosova Türkleri’nin sesi olacak ve 24 saat yayın yapacak online radyo-televizyon kanallarının kurulması konusunda çalışmalar gerçekleştireceğiz.

Kendinden emin, alanında başarılı nesiller yetiştirmek için parti olarak hep birlikte çalışmalar yürüteceğiz. Toplumumuzun her bir kesimi ile kucaklaşacak, onları dinleyecek ve geleceğimiz için birlikte projeler üreteceğiz.
Gelecekten bahsetmişken, Kosova’nın tek Türk partisi olarak, 2021 nüfus sayımları konusu da yine parti programımızda yer alan önemli başlıklar arasındadır. Parti olarak Kosova’da yaşayan Türk nüfusunun gerçek sayısının ortaya çıkması için en kısa sürede yol haritamızı belirleyecek ve Kosova genelinde çalışmalar yürüteceğiz. Özellikle merkezi düzeyde kurulacak sayım komisyonunda Türk temsilcilerin yer alması, sayman grupları ve eğitmenler arasında Türklerin de yer alması önceliklerimiz arasında olacaktır.

Hazırladığımız bu parti programıyla hedefimiz, bugün burada devralacağımız bu bayrağı daha ileriye taşımak olacaktır.  Parti programımız hakkında çok daha detaylı bilgiye sizlere dağıtılan kitapçıklardan ulaşabilirsiniz. Halkımıza hizmet etmek amacıyla çıktığımız bu yolda siz kıymetli delegelerimizin oylarına talip olduğumu bildirmek isterim. Sizlerin güveni ve desteğiyle aydınlık yarınlara hep birlikte yürüyeceğiz.”


 

Yorum

500 Karakteriniz kaldi

YORUM KURALLARI

1.    Yaptığınız yorum, yazıyla alakalı olmasına özen gösteriniz.
2.    Yazım ve dilbilgisi konusundakı hassasiyetinizi yorumlarınızda da gösteriniz.
3.    Her zaman nazik bir üslup kullanmaya özen gösteriniz.
4.    Yukarıdaki kurallardan herhangi birine uymamanız durumunda, site editörü yorumunuzu yayınlamama hakkına sahiptir.